Bukett 41

Bukett med nejlikor i valfri färg samt iris och brudslöja.