Övrig blomma 80

Hjärtan i olika storlekar som är fyllda eller öppna.