Övriga trosinriktningar


Då vi i Sverige har flera olika trossamfund och en kulturell mångfald innebär det också att vi har varierande traditioner där ceremonierna kan se helt olika ut.

Alla har rätt till ett värdigt avsked som stämmer överens med den avlidnes kultur och önskemål samt anhörigas förväntningar. Prata med någon av våra rådgivare för ytterligare information.

Läs gärna mer i ”Mångkulturella begravningsskick” utgiven av Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Begravning i ett mångkulturellt samhälle (PDF)