Annonsexempel


När det gäller dödsannonser hjälper vi givetvis till med utformningen om så önskas. Nedan finner ni ett exempel på uppställning av annons vanlig i Eskilstuna.

1. SymbolAnnonsexempel

2. Inledning

3. Den avlidnes namn

4. Födelsedatum

5. Dödsdatum

6. Namn på make, maka eller sambo skrivs med SPÄRRADE VERSALER

7. Barn eller jämförbara anhöriga skrivs med VERSALER ex. SVEN är sonen, LENA hans maka eller sambo

8. Barnbarn och övriga anhöriga skrivs med gemena (små) bokstäver

9. Verser och dikter skrivs med kursiv stil

10. Information om tidpunkt och plats samt inbjudan till eventuell minnesstund samt gåvor till minnesfonder