Besök begravning

Det är lätt att underskatta den betydelse begravningen har för de efterlevande.

Den är en viktig del i sorgearbetet, en högtid då vi får tillfälle att ta avsked, visa vår kärlek och vår sorg. Begravningen är en upplevelse som vi bär med oss hela livet, något vi trots sorgen vill minnas som en varm och fin högtid.

Även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att delta i sorgen. Som regel uppskattas det att ni går på begravningen, även när ni är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller dess familj. Det betyder ofta mycket för familjen att ni kommer.