Inför besöket

Vid mötet med er begravningsrådgivare bör ni som anhörig ha med er uppgifter om den avlidnes fullständiga namn, adress, födelse- och dödsdatum och försäkringsbesked från begravningskassa om den avlidne var medlem i sådan, samt eventuellt gravbrev.

När vi träffas går vi igenom allt som krävs för att utforma en begravningsakt. Om den avlidne har skrivit ner önskemål, i till exempel ett Livsarkiv eller Vita arkivet, skall även detta tas med. Om möjligt är det bra att ha funderat lite kring vad som ska stå med i annonsen.

När ni lämnar kontoret efter ett besök hos en av våra rådgivare är vår förhoppning att ni ska känna er tryggt omhändertagna. Vad som beställts, tider och priser ska ha presenterats på ett tydligt sätt. Innan ni ger oss ert förtroende att ombesörja begravningen undertecknar vi gemensamt vad vi kommit överens om i en skriftlig dokumentation av vårt uppdrag.

Hur gör jag nu? (PDF)