Minnesstunden

Efter begravningsceremonin är det vanligt att en minnesstund med förtäring arrangeras.

Platsen kan vara i en församlingssal, på en restaurang eller i någons bostad.

Förtäringen kan varieras beroende på tidpunkt, men kan till exempel bestå av kaffe och tårta eller inkludera något mer matigt såsom smörgåstårta, sandwich eller landgång.

Minnesstunden är tänkt som en gemensam stund att hedra och minnas den avlidne. Vill ni säga ett par ord eller hålla ett tal är detta ett bra tillfälle.

Hur inbjudan sker kan variera. Vanligast är att det står angivet i dödsannonsen och att de som önskar närvara anmäler sig till begravningsbyrån eller någon anhörig.

I vissa fall informerar anhöriga att minnesstund hålls efter begravningsakten. I dessa fall krävs ingen anmälan.

Det händer även att familjen väljer att göra en personlig inbjudan per telefon eller brev.