Begravningsakten

När ska man komma till begravningen?

Som gäst räcker det om ni är på plats 10-15 minuter före utsatt tid.

Nära anhörig?

Nära anhörig är den som sitter tillsammans med familjen. Dit räknas även ingifta och sambos. Det är den nuvarande relationen som gäller. Med andra ord förändras familjeförhållandet vid separation.

Placering

Familj och närmast anhöriga sitter vanligtvis på höger sida och vänner till vänster. Det kan förekomma avvikelser från denna norm beronde på var i landet begravningen sker.

När ni kommer till kyrkan eller kapellet finns en representant från begravningsbyrån på plats och hjälper till. Om inte familjen av särskilda skäl har valt bort denna tjänst.

Tal på begravningar kan kan vara av olika karaktär beroende på om de hålls i ceremonilokalen eller vid minnesstunden. Det tal som hålls i ceremonilokalen eller vid graven har ofta en mer formell framtoning och bör vara kortfattade. Tal vid minnesstunden kan vara vardagsberättelser som speglar den avlidnes personlighet och intressen.

Läses talet från manuskript kan en kopia av detsamma vara ett fint minne för de närmaste.

Att fotografera möter som regel inget hinder, förutsatt att de anhöriga inte har något att invända. Dock rekommenderas att inte fotografera under själva ceremonin. Rådgör med begravningsbyråns representant.

Vid filmning och/eller ljudupptagning skall detta förankras även med upplåtaren av lokalen t.ex. prästen.