Tillkännagivandet

Syftet med en dödsannons är inte bara att tillkännage dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen skall äga rum, eller om den skall ske i enskildhet (i stillhet, i kretsen av de närmaste).

I annonsen kan ni även föreslå att lämna ett bidrag till något ändamål som var betydelsefullt för den avlidne.

Allt fler väljer att annonsera på Internet. Oftast kompletteras annonsen i tidningen med en annons på vår webbplats och ibland även på familjesidan.se. Där kan annonsen läsas och skrivas ut var man än befinner sig i världen.

Sorgbrev och sorgkort fyller samma funktion som dödsannonsen men kan, av mottagaren, uppfattas som mer personligt än en dödsannons. Nekrolog/runa/ minnestext är en personlig text på tidningens familjesida, vilken ibland kan kompletteras med ett fotografi.