Borglig Begravning

Vackra och värdiga borgerliga begravningar

Eskilstuna Begravningsbyrå ordnar kompletta, vackra och värdiga borgerliga begravningar Vi tar hand om allt som behövs i samband med en borgerlig begravning.

En borgerlig begravning är en begravningsceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga begravningen även innehålla religiösa inslag.

Borgerlig begravning

Som alternativ till en begravning i kyrkan kan man istället välja en borgerlig begravning. Varje kommun har skyldighet att erbjuda detta som ett val, men det gäller särskilda regler för hur och var en borgerlig begravning får uträttas, även om val av till exempel musik och förrättade står helt öppet. Vi har sammanfattat några av de vanligaste frågeställningarna på den här sidan.

Vad är en borgerlig begravning?

En borgerlig begravning är en begravningsceremoni där man som anhörig helt fritt kan bestämma hur begravningsakten ska utformas. Den kan innehålla religiösa förtecken, men den kan också vara helt utan religiösa ritualer eller uttalanden. Den syftar till att hedra och minnas den avlidne på ett personligt sätt. En borglig begravning fokuserar ofta på att reflektera över den avlidnes liv, personlighet och betydelse för familj och vänner.

För vem kan man ha en borgerlig begravning?

Vem som helst kan välja att ha en borgerlig begravning, oavsett om den avlidne tillhör Svenska Kyrkan eller något annat trossamfund eller inte tillhör något trossamfund alls.

Var kan en borgerlig begravning äga rum?

Varje kommun är skyldig att ha en anvisad borgerlig förrättningsplats. I Eskilstuna kommun hänvisar man till kapellen på S:t Eskils kyrkogård, Ljusets kapell, Stillhetens kapell eller Minnets kapell. I Torshälla finns S:t Olofs kapell och i Hällbybrunn finns Hällby Skogskapell.

Men kanske vill man vara på en annan plats än ett kapell t ex utomhus, hemma, på tomten eller annan plats. Valet är fritt men man bör förstås ha tillstånd av t.ex markägaren vid utomhusbegravning

Hur kan en borgerlig begravning se ut?

Det finns en borgerlig begravningsordning som man kan ha som vägledning, men ni får använda vilken ordning ni vill och vilken musik och vilka musikinstrument som helst – även inspelad musik går bra. Vi på Eskilstuna Begravningsbyrå har stor erfarenhet. Kontakta oss gärna vid frågor.

Vem får förrätta en borgerlig begravningsakt?

I Sverige får vem som helst vara borgerlig begravningsförrättare, t ex. en vän eller anhörig eller utsedd personal inom kommunalförvaltningen. Alla kommuner har dock inte någon borgerlig förrättare utsedd. Eskilstuna kommun tillhandahåller inte några borgliga officianter. vi har egna officianter såväl som externa med utbildning och erfarenhet.

Vad kostar en borgerlig begravning?

Kostnader som inte ingår i begravningsavgiften – som alla betalar via skatt – är arvodet till officianten och till eventuell musiker samt eventuellt bärararvode vid gravsättning av kista.
Officiantarvodet är mellan 4 500-5 000:-