Familjejuridik

Sambo och partnerskap

Sambolagen omfattar bara bostad och bohag som införskaffats till det gemensamma hemmet. För att tydliggöra sina önskemål i ett samboförhållande bör man upprätta ett avtal eller ett testamente. På så vis sätts sambolagen åt sidan och var och en behåller sina saker vid en separation.

Ett registrerat partnerskap omfattas av samma lagstiftning som ett äktenskap.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan upprättas när man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Det innebär att man gör viss eller all egendom till enskild. Vid en skilsmässa eller dödsfall kommer var och en av makarna då att förfoga över sin enskilda egendom.

Bodelning under äktenskap

En anledning till bodelning under äktenskapet kan vara att makar vill fördela sina tillgångar och göra det tydligt vem som äger vad, utan att en skilsmässa är aktuell. En bodelning under äktenskapet kan inte tvingas fram utan makarna måste vara överens.