Omhändertagandet

Oberoende av var en person avlider är det sjukvården eller kommunen som har det yttersta ansvaret för att personen görs i ordning och tas till ett bårhus.

Efter besöket på begravningsbyrån meddelar vi vår avdelning för transporter och omhändertagande era önskemål beträffande kistläggning och bisättning.

Kistan med den avlidne körs sedan till ett bisättningsutrymme, vanligtvis i anslutning till ceremonilokalen, i väntan på begravningsceremonin.

Ett urval av våra kistor hittar ni under våra tjänster.