Arbeta hos oss

Våra erfarna begravningsrådgivare har god kännedom om att arrangera begravningar i traktens alla kyrkor och kapell. Vi har även en egen juridisk avdelning som hjälper till med boutredningar, testamenten med mera.

Just nu söker vi:
Familjerättsjurist/Boutredare | Heltid, tills vidare.