Våra medarbetare

Peter Jansson

016-51 73 80 Kontorsansv. / begravningsrådgivare / representant

Thomas Lundstedt

016-51 73 80 Begravningsrådgivare / representant

Anders Bjuvsjö

016-51 73 80 Begravningsrådgivare / representant

Ann Rytterlund

016-51 73 81 Aukt. Boutredare